Spożywanie tego białka znaczenie zwiększa ryzyko depresji…(ale tylko pod warunkiem, że masz nieprawidłową mikrobiotę).

napisany przez Dr Natasza Staniak

Najnowsze badania wykazały, że nadmierne spożycie proliny może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem rozwoju depresji. Prolina jest aminokwasem występującym w mięsie – w wołowinie, wieprzowinie, drobiu, a także w podrobach, żelatynie i żółtkach jaj. Znajdziemy ją również w suplementach diety – np. w kolagenie (około 20 – 25 % tego białka stanowi prolina i hydroksyprolina).

Naukowcy z Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI) przeanalizowali rodzaj i ilość aminokwasów w diecie ludzi chorujących na depresję. Okazało się, że stężenie proliny w osoczu jest ściśle związane z nasileniem depresji. W kolejnych badaniach, wykonanych na zwierzętach doświadczalnych, również wykazano, że zwiększenie ilości proliny w diecie przyczynia się do rozwoju zaburzeń depresyjnych.

Poziom proliny we krwi zależy od mikrobioty

Zauważono jednak, że nie wszystkie osoby spożywające w diecie dużą ilość proliny, miały gorszy nastrój. Poziom proliny we krwi zależał bowiem od składu mikrobioty jelitowej. Osoby, które posiadały w swojej mikrobiocie bakterie metabolizujące prolinę, mimo wysokiego spożycia aminokwasu, miały niskie stężenie proliny we krwi. Z niższym poziomem proliny w osoczu korelowała obecność w mikrobiocie między innymi bakterii Acidaminococcus oraz z rodzaju Bifidobacterium oraz bakterii produkujących SCFA (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe).

Przeszczep stolca od osób z wysokim stężeniem proliny we krwi wywołuje depresję u myszy

Aby sprawdzić, czy to rzeczywiście bakterie jelitowe warunkują poziom proliny we krwi, przeszczepiono myszom mikrobiotę pobraną od 20 ludzi. 11 dawców miało poziom proliny w osoczu niższy niż średni, a 9 dawców poziom wyższy. Badanie wykazało, że przeszczep mikrobioty od uczestników z wysoką zawartością proliny w osoczu, sprzyjał rozwojowi zachowań depresyjnych u gryzoni.

Bakterie i depresja muszek owocowych

Kolejny eksperyment potwierdzający przeprowadzono na muszkach owocowych (Drosophila melanogaster), u których można wywołać reakcje depresyjne, charakterystyczne dla tego gatunku (np. brak apetytu i zmniejszenie aktywności lokomotorycznej). Do doświadczenia wykorzystano muszki genetycznie zmodyfikowane, u których usunięto gen transportera proliny w neuronach. W takim wypadku prolina nie była w stanie dotrzeć do komórek nerwowych, co zahamowało rozwój zachowań depresyjnych pod wpływem diety bogatej w prolinę.

Lactobacillus plantarum chroni muszki owocowe przed stanami depresyjnymi

Badacze postanowili sprawdzić również wpływ mikrobów jelitowych związanych z metabolizmem proliny na zachowania depresyjne muszek. W tym celu dodali bakterie do wysterylizowanej karmy owadów. Badania na myszach wskazywały głównie na działanie przeciwdepresyjne Acidaminococcusów i Bifidobacterii, ale są to gatunki, które nie kolonizują przewodu pokarmowego muszek owocowych. Z tego względu naukowcy zdecydowali się na probiotyk Lactobacillus plantarum, ponieważ we wcześniejszych badaniach był on ujemnie skorelowany z depresją. Wiadomo też, że obecność Lactobacillus plantarum sprzyja namnażaniu się bakterii Akermansia municiphilla, dla której w badaniach na zwierzętach wykazano działanie psychobiotyczne.

I rzeczywiście muszki spożywające pokarm z bakteriami Lactobacillus plantarum, wykazywały mniej zachowań depresyjnych, natomiast te, które spożywały karmę z bakteriami Enterobacter, były dużo bardziej „przygnębione”.

Rekomendacje badaczy

Autorzy badań sugerują rekomendują, aby u osób cierpiących na depresję ograniczyć spożycie proliny. To kolejne doniesienia, które pokazują, ze nadmierne spożycie mięsa nie służy zdrowiu psychicznemu. Dla równowagi emocjonalnej korzystne będzie spożywanie odpowiednich probiotyków, które są w stanie modyfikować funkcje mikrobioty jelitowej.

  • Więcej na temat psychobiotyków, czyli probiotyków stosowanych w terapii depresji, przeczytasz tutaj.
  • Więcej na temat diety jaką powinno się stosować u chorych na depresję, przeczytasz tutaj.

Literatura:

Mayneris-Perxachs J et al. Microbiota alterations in proline metabolism impact depression. Cell Metabolism. VOLUME 34, ISSUE 5, P681-701.E10, MAY 03, 2022

Przeczytaj więcej

Zostaw komentarz

cztery × 5 =